Rád přijmu většinu zakázek. Obvykle se jedná o akademické články, návrhy projektů, dopisy a životopisy atd. Rád pracuji i s komerční literaturou a internetovými texty, pokud je zamýšlený význam cílového textu jasný, případně odborný jazyk není příliš specializovaný. Mohu pracovat i na delších zakázkách, jako jsou celé knihy a disertační práce, na práci se domluvím podle svých momentálních časových možností a termínu klienta.

*Z etických důvodů nemohu provádět větší revize bakalářských a magisterských prací studentů anglického jazyka, pokud jsou tyto práce součástí jejich univerzitního studia.