doc. Mgr. Lukaš Kubala Ph.D – Institute of Biophysics of the Czech Academy of Sciences

prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková Ph.D – Dept. of Botany and Zoology, Masaryk University, Brno

Dr. Phil Anna Kvíčalová MA – Centre for Theoretical Study, Charles University, Prague

Prof. Ing. Petr Humpolíček Ph.D – Centre of Polymer Systems, Tomas Bata University in Zlín

Jan Hošek Ph.D – Czech Geological Survey

Libor Šulc Ph.D – Karolinska Institutet, Sweden

prof. Mgr. Stano Pekár Ph.D – Dept. of Botany and Zoology, Masaryk University, Brno

Kristyna Hosková Ph.D – Department of Botany, Charles University, Prague

Ing. Jiří Smilek Ph.D – Faculty of Chemistry, Brno University of Technology

Mgr. Nina Pálešová – RECETOX, Masaryk University, Brno

prof. Ing. Roman Gebauer Ph.D – Dept. of Forestry, Botany, Dendrology, and Geobiocoenology, Mendel University, Brno

Mgr. Jana Valtrová Ph.D – Dept. for the Study of Religions, Masaryk University, Brno

prof. PhDr. Pavel Krafl Dr. - Univerzity Konštantína Filozofa, Slovakia

Mgr. Michal Benovics Ph.D – Dept. of Botany and Zoology, Masaryk University, Brno

Faculty of Chemistry, Brno University of Technology (Prof. Ing. Miloslav Pekař CSc)

Ing. Leoš Doskočil Ph.D – Faculty of Chemistry, Brno University of Technology

doc. PhDr. David Zbíral Ph.D - Dept. for the Study of Religions, Masaryk University, Brno

Prof. Ing. Martina Klučáková Ph.D – Faculty of Chemistry, Brno University of Technology

Mgr. Barbora Hubatková – Dept. of Sociology, Masaryk University, Brno

Mgr. Katarina Řiháčková Ph.D – RECETOX, Masaryk University, Brno

Mgr. Tomáš Janoš Ph.D – RECETOX, Masaryk University, Brno