Mám dlouholeté zkušenosti jako korektor, který opravuje, upravuje a v případě potřeby podstatně přepracovává přeložené texty nebo původní anglické texty psané rodilými i nerodilými mluvčími angličtiny. Jako publikující spisovatel s akademickým vzděláním v oblasti přírodních i humanitních věd jsem navíc citlivý na dobrý styl v celé řadě žánrů. Obecně jsem hrdý na svou schopnost opravovat a revidovat akademické i neakademické texty na vysoké úrovni.

Povoláním jsem britský školní a univerzitní lektor s pětadvacetiletou pedagogickou praxí, z toho sedmnáct let jako učitel anglického jazyka a akademického psaní na školách a univerzitách v České republice. Již třicet let žiji v České republice a díky mé znalosti českého jazyka jsem získal obrovské zkušenosti s interpretováním, opravováním a přeformulováním typických způsobů „české angličtiny“ vědeckých autorů. Domnívám se proto, že v této oblasti nabízím jedinečné služby. Mým cílem při každé práci je vytvořit co nejpřirozeněji znějící a "nejdokonalejší" text.

Většinu mých klientů tvoří akademičtí pracovníci působící v oblasti přírodních věd - konkrétně chemie, aplikované chemie, biochemie, biologie, botaniky a genetiky; spolupracuji však i s akademickými pracovníky z oblasti společenských věd, práva a humanitních věd.